Your data - Vos données - Uw gegevens

Note:
All fields are required - Tous les champs sont exigés - Alle velden zijn noodzakelijk

Name - nom - Naam:
Phone - Téléphone - Telefoon:

Email address:

Subject - Sujet - Onderwerp:


Frank en Veerle Dobbelaere.
La Marquise
Château-Chinon Campagne, 58120

France

Demandez - Ask for - vraag naar

Veerle ou or of Frank
+33 (0)3 86 85 02 91

 


Message - Bericht:

Instructions: Please fill in this form as complete as possible.
Confirmation of Reservation: Upon receipt of the booking form and 20% deposit, we will send you a confirmation message. This is our formal acceptance of the booking.
Final Payment: Settlement of the balance of the rental is payable before your departure from La marquise. We prefer to receive bookings at least two weeks in advance. However, we appreciate that this is not always possible and later reservations are therefore accepted upon advance settlement of the total amount in cash.
Included in the Price: Electricity, hot water and central heating are included in the rate for accommodation, as well as breakfast and the supply of bed linen, bath towels and mats.
Visitors: The accommodation is for the use of guests named on the booking form only. Visitors are not permitted to stay overnight except by prior arrangement with the owners.
Arrival/Departure Times : Reservations are from midday to midday unless otherwise arranged. It is most helpful if you are able to advise us in advance of your approximate times of arrival and departure.
Cancellation : If you wish to cancel a booking, you should advise us by telephone and confirm the cancellation in writing which should be signed by the same person who signed the booking form. Cancellation will take effect on receipt of this written confirmation. In all cases of cancellation the deposit will be forfeit.

Instructions: Veuillez compléter cette forme aussi complète que possible. Confirmation de réservation: À la réception de la forme de réservation et du dépôt de 20%, nous vous enverrons un message de confirmation. C'est notre acceptation formelle de la réservation. Paiement Final : Le règlement de l'équilibre de la location est payable avant votre départ de chez nous. Nous préférons recevoir des réservations au moins deux semaines à l'avance. Cependant, nous apprécions que ce n'est pas toujours possible et des réservations postérieures sont donc acceptées sur le règlement anticipé du montant total comptant. Inclus dans le prix : L'électricité, de l'eau chaude et le chauffage central sont inclus dans le taux pour le logement, aussi bien que le petit déjeuner et l'approvisionnement en toile de lit, serviettes de bain et nattes. Visiteurs : Le logement est pour l'usage des invités appelés sur la forme de réservation seulement. Des visiteurs ne sont pas autorisés pour rester durant la nuit excepté par l'arrangement antérieur avec les propriétaires. Temps D'Arrivée/Départure : Les réservations ont lieu de midi au midi à moins qu'autrement disposées. Il est le plus utile si vous pouvez nous conseiller en avant vos heures d'arrivée approximatives et le départ. Annulation : Si vous souhaitez décommander une réservation, vous devriez nous conseiller par téléphone et confirmer l'annulation dans l'écriture ce qui devrait être signé par la même personne qui a signé la forme de réservation. L'annulation entrera en vigueur à la réception de cette confirmation écrite. Dans tous les cas de l'annulation le dépôt sera confisqué.

Instructies: Gelieve dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.Bevestiging van Reservatie: Op ontvangstbewijs van de het inschrijvingsformulier en 20% storting, zullen wij u een bevestigingsbericht verzenden. Dit is onze formele goedkeuring van het boeken. Definitieve Betaling: De regeling van het saldo van de huur is betaalbaar alvorens uw vertrek van La marquise. Wij verkiezen het boeken minstens twee weken vooraf te ontvangen. Nochtans, waarderen wij dat dit niet altijd mogelijk is en de recentere reservaties daarom op vooruitgangsregeling van het totale bedrag in contant geld worden goedgekeurd. Inbegrepen in de Prijs: De elektriciteit, het water en het centrale verwarming zijn inbegrepen in het tarief, evenals ontbijt en de levering van bedlinnen, badhanddoeken en matten. Bezoekers: De accomodatie is voor het gebruik van gasten die op het inschrijvingsformulier worden vernoemd. De bezoekers worden 's nachts niet toegelaten te blijven, behalve in overeenstemming met de eigenaars. De Tijden van de aankomst/van het Vertrek: De reserves zijn van middag tot middag tenzij anders geschikt. Het is het nuttigst als u ons vooraf uw benaderende tijden van aankomst en vertrek kunt meedelen. Annulering: Als u wenst om het boeken te annuleren, zou u ons telefonisch moeten op de hoogte stellen en de annulering bevestigen door middel van een schrijven door de zelfde persoon die het inschrijvingsformulier ondertekende. De annulering zal aanvaard zijn bij ontvangen van deze geschreven bevestiging. In alle gevallen van annulering zal de storting verbeurd zijn.

 
© InTeG 2006